สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-07-06  เวลา 14:29:40 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
332090
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวอนรรฆรียา
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   (Epson MX14) แจ้ง Code Error 191-310
หมายเลขเครื่อง:
74300010004565
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องมีปัญหาการใช้งาน แนะนำให้บันทึกส่งร้านเพื่อซ่อมเครื่องต่อไป
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  19 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00:45 น.
ไม่มีรูปภาพ