สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-05-20  เวลา 09:57:17 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
102282
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางภัทรวดี เดชฟื่อง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   ระบบเครื่อง Restart ตัวเองอยู่ตลอด เข้าโปรแกรมการทำงานได้ช้า บางครั้งปิดระบบการทำงานตัวเอง
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 7440-001-0001/237/61
สาเหตุของปัญหา:
บางครั้งโปรแรกมไม่ตอบสนองและช้า
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
จากการตรวจเช็คแล้ว เนื่องจาก RAM 4 GB ไม่เพียงพอทำให้ เครื่องเกิดปัญหาในการทำงาน ข้อแนะนำ 1. บันทึกแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส่งร้านเพื่ออัพเกรด RAM เพิ่ม 8 GB และตรวจเช็คคุณภาพของ HARDDISK
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:44:46 น.
ไม่มีรูปภาพ