สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-05-18  เวลา 10:35:42 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
070759
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวกาญจนา รุณเกตุ
กลุ่ม:
บริหารการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   - เครื่องช้า ทำงานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องช้าจนไม่สามารถทำงานได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ดำเนินการ ติดตั้ง windows ใหม่และติดตั้งโปรแรกมใช้งาน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:08:40 น.
ไม่มีรูปภาพ