สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-04-22  เวลา 10:42:25 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
132024
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม:
บริหารการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   ติดตั้งซอฟแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- โปรแกรม เบร้าเซอร์ IE เวอร์ชั่นปัจจุบัน ไม่รองรับการใช้งานระบบของกรมบัญชีกลาง
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำให้ส่งร้านซ่อม
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  23 เมษายน 2564 เวลา 15:43:23 น.
ไม่มีรูปภาพ