สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-04-19  เวลา 14:56:48 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
132024
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม:
บริหารการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer  
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
สั่งปริ้นข้อมูลไม่ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ติดตั้งโปรแกรม Foxit reader ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  19 เมษายน 2564 เวลา 15:56:22 น.
ไม่มีรูปภาพ