สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-04-16  เวลา 14:10:23 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
332071
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ  
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่อง มีปัญหาขนะ boot เครื่อง
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำให้ส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยน Harddisk
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  19 เมษายน 2564 เวลา 15:14:25 น.
ไม่มีรูปภาพ