สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-04-07  เวลา 13:33:15 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
186951
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   คีย์บอร์ด ไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
พิมพ์ตัวเลขไม่ได้เนื่องจาก keyboard ไม่ได้กดสถานะตัวเลข (Numlock) เป็ดสถานะเปิดเอาไว้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
แนะนำผู้ใช้ กดปุ่ม Numlock ให้สถานะไฟติดสว่างเพื่อเปิดใช้งานปุ่มตัวเลข
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  7 เมษายน 2564 เวลา 13:44:20 น.
ไม่มีรูปภาพ