สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-03-22  เวลา 08:24:29 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
186951
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
Driver Printer   
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องไม่มี driver เครื่องปริ้น เนื่องจากติดตั้งเครื่องปริ้นใหม่
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ติดตั้ง driver ปริ้นเตอร์แบบสมบูรณ์ สามารถใช้ได้ทั้งปริ้นและสแกน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  22 มีนาคม 2564 เวลา 09:40:20 น.