สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-03-15  เวลา 10:12:13 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
332071
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   จอขึ้นอัฟเดทซอพแวร์และไม่สามารใช้งานได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องมองไม่เป็น Harddisk ขณะ boot ระบบ เป็นสาเหตุของอาการ HardDisk ใกล้เสีย
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
แนะนำให้ส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยน Harddisk ลูกใหม่ พร้อมลงโปรแกรมใช้งาน
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  15 มีนาคม 2564 เวลา 11:05:54 น.
ไม่มีรูปภาพ