สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-02-05  เวลา 15:43:51 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
132024
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม:
บริหารการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer   ระบบสแกนงานในเครื่องถ่ายเอกสาร สแกนงานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
- ไม่สามารถสั่งสแกนไฟล์ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- เครื่องไม่ได้ติดตั้ง Driver สแกน ได้ดำเนินการติดตั้ง driver สแกน แล้ว สามารถสแกนได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:35:22 น.
ไม่มีรูปภาพ