สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-26  เวลา 10:01:57 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
324020
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สืบสอาด
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เข้าระบบ Token key ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
7440-001-0001/198
สาเหตุของปัญหา:
- อาจจะเกิดปัญหากับ ระบบความปลอดภัยของโปรแกรม IE
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แก้ปัญหาโดยผู้ใช้เอง
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  26 มกราคม 2564 เวลา 13:49:34 น.
ไม่มีรูปภาพ