สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-22  เวลา 15:56:47 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
013677
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
Microsoft Office   Update โปรแกรม ไมโครซอฟออฟฟิศ เปิด Excel ไม่ได้ ดาวน์โหลดไฟล์ Excel มากลายเป็น Word และเปิดไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.ฉช.2 7440-001-0001/251/61
สาเหตุของปัญหา:
- ไฟล์ .xlsx ถูกตั้งค่าให้เรียกใช้โปรแกรม Office word อยู่ เมื่อเปิดไฟล์ excell จึงกลายป็นโปรแกรม Word
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ได้เปลียนการตั้งค่า ให้ไฟล์ สกุล .xlsx เรียกใช้โปรแกรม microsoft excell ปกติดังเดิม
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  26 มกราคม 2564 เวลา 13:18:30 น.
ไม่มีรูปภาพ