สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-12-22  เวลา 14:55:37 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
365871
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ  
หมายเลขเครื่อง:
7440-001-0001/198
สาเหตุของปัญหา:
เข้าระบบ Login ไม่ได้เนื่องจากหน้าเว็บไม่ยอม redirect ไปที่หน้่า login
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ตั้งที่ Favorite Bar แล้วแนะนำให้ผู้ใช้ คลิกที่ไอค่อนนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ ระบุตัวตนผู้ใช้ Internet เนื่องจาก หากคลิกเข้าเว็บที่เป็น https หน้า login จะไม่มาหรือมาช้า
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:08:57 น.
ไม่มีรูปภาพ