สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-11-13  เวลา 09:17:01 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
376060
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นัฐพร วิเวกชาติ
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ   เปิดแล้วเครื่องดับ
หมายเลขเครื่อง:
7440-001-0001/234/61
สาเหตุของปัญหา:
- ปุ่มเปิดเครื่อง จม เมื่อกดเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มดีดกลับไม่สุด ทำให้เกิดเป็นคำสั่งปิดเครื่อง เครื่อง ติดแล้วจึงดับไป
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำผู้ใช้ให้กดเปิดเครื่องเบาๆ หรือหากปุ่มค้างอีก จะดำเนินการตั้งค่าให้เครื่องติดเองอัตโนมัติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:29:24 น.
ไม่มีรูปภาพ