สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-11-12  เวลา 13:36:47 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
186951
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   สแกนแอพพลิเคชั่นไลน์ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
7440-001-0001/244/61
สาเหตุของปัญหา:
- ไม่สมารถสแกน OR-Code ของ แอพลิกเคชั่นไลน์เพื่อ login ได้
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- แนะนำผู้ใช้ให้ ทำการคลิกลูกศรที่มุมล่างขวาของแถบ taskbar คลิกขวาที่แอพลิเคชั่นไลน์ แล้วเลือก "ออก" โปรแรกมจะถูกปิดออกไป - ให้เปิดแอพลิเคชั่นไลน์ขึ้นมาใหม่ จะสามารรถสแกน QR-Code เพื่อลงชื่อเช้าใช้ได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:51:54 น.
ไม่มีรูปภาพ