สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-11-11  เวลา 11:10:02 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
161737
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer  
หมายเลขเครื่อง:
HP
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องปริ้นไม่ตอบสนองการสั่งงาน อาจเนื่องมาจาก Driver เสียหาย
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการติดตั้ง Driver เพื่อซ่อมแซม Driver เดิม แล้ว Reboot เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง เครื่องปริ้นจึงสามารถใช้งานได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:07:51 น.