สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-11-03  เวลา 11:24:29 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
132024
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม:
บริหารการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
เครื่อง Printer  
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
- เครื่องไม่สามารถสั่งสแกนได้ เนื่องจาก Driver ของปริ้นเตอร์หายไป
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
- ดำเนินการติดตั้ง Driver Scanner อีกครั้ง เครื่องสามารถสแกนเอกสารได้ตามปกติ - ลงโปรแกรมช่วยสแกนเอกสาร WinScan2PDF เพื่อความสะดวกในการสแกนเอกสาร
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
  3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:30:38 น.