สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2018-11-23  เวลา 10:56:28 น.
รหัสอ้างอิงผู้ใช:้
144678
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายนำพล รมพิพัฒน์
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ   ฟอนต์หาย
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ฟอนต์หาย เนื่องจากไวรัส
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
ติดตั้งแอนตี้ไวรัส และติดตั้งฟอนต์
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:57:24 น.