สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับเจ้าหน้าที่ ICT เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุง หรือ ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์

Administrator Form

version 1.1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2