จำนวนครู และบุคลากร

ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2