ปีการศึกษา
จำนวนประชากร แบ่งตามอำเภอ
รวม
อ.บางคล้า
อ.ราชสาส์น
อ.พนมสารคาม
อ.สนามชัยเขต
อ.ท่าตะเกียบ
อ.แปลงยาว
อ.คลองเขื่อน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
2563
14,828
15,735
6,205
6,460
34,578
36,471
35,409
35,268
23,625
23,199
10,686
10,396
6,222
6,537
265,619
รวม 30,563 รวม 12,665 รวม 71,049 รวม 70,677 รวม 46,824 รวม 21,082 รวม 12,759