ข้อมูลจำนวนโรงเรียน แบ่งตามเขตอำเภอ


ปีการศึกษา
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รวม
บางคล้า
ราชสาส์น
พนมสารคาม
สนามชัยเขต
ท่าตะเกียบ
แปลงยาว
คลองเขื่อน
2563
18
8
41
35
20
19
8
149
2562
18
8
41
35
20
19
8
149