ระบบดาวน์โหลดใบประกาศ โครงการอบรมครูวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สถานศึกษา

กรุณาเลือกกลุ่มของใบประกาศ ตามหัวข้อด้านล่าง

1. รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมครูวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สถานศึกษา (หุ่นยนต์กู้ภัย) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562

2. รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมครูวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สถานศึกษา (หุ่นยนต์โครงงานเกษตร เปิด-ปิด ไฟ น้ำอัตโนมัติ) ณ ห้องประชุม 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
Download เกียรติบัตรการแข่งขันสำหรับนักเรียน